Kontaktný formulár

Ak máte otázky ohľadom našich produktov, potrebujete poradiť alebo nám jednoducho chcete povedať svoj názor – ste na správnom mieste.

Kontakt

Kancelária

Kamenná cesta 8869,
010 01 Žilina
Mobil: +421 904 575 797
Mobil: +421 911 155 569

Fakturačná adresa

Kablik, s.r.o
Kamenná cesta 8869, 010 01 Žilina
IČO: 36 64 56 13
DIČ: 2022122278
IČ DPH: SK2022122278

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Šancová 1/A
813 33 Bratislava, Slovenská republika
IBAN: SK81 1111 0000 0013 6531 4007
SWIFT: UNCRSKBX
Číslo bankového účtu: 1365314007
Kód banky: 1111